BÁO CÁO THƯ VIỆN CUỐI NĂM 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ THUẬN AN                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS NGUYỂN VĂN TRỖI
An Phú, ngày19 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ 6
NĂM HỌC 2018 – 2019
Thực hiện Quyết định số 285/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính
phủ về ngày sách Việt Nam;
Căn cứ theo kế hoạch, chương trình tổ chức ngày hội đọc sách của thư viện trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi. Thư viện trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi xin báo cáo kết quả tổ chức thực hiện ngày hội đọc sách năm học 2018 – 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
– Tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách, nhằm tôn vinh giá trị của sách và “Văn
hóa đọc”.
– Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn
thể CB, GV, NV và học sinh toàn trường từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.
– Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước
đổi mới và hội nhập.
– Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập nhằm
nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.
2. Yêu cầu
– Tổ chức ngày hội đọc phải thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.
– Tổ chức phải đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tạo ra một
không khí vui tươi bổ ích.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Trong tháng 4 năm 2019
2. Địa điểm.
– Tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
– Đoàn thanh niên, Đội TNTP HCM
– Cán bộ, giáo viên, nhân viên.
– Học sinh.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Nội dung
– “Ngày hội đọc sách”
– “Kế hoạch nhỏ”
– “Thi kể chuyện Bác Hồ”
– “Kể chuyện dưới cờ”
2. Hình thức tổ chức
– Phát động, tổ chức quyên góp sách ủng hộ cho các em nghèo, các em có hoàn cảnh khó
khăn, các em nhỏ vùng sâu, vùng xa.
– Tổ chức cho các em học sinh thi kể chuyện theo khối lớp.
– Cho giáo viên và học đọc sách, báo tại phòng đọc thư viện.
3. Kết quả đạt được
a. “Kế hoạch nhỏ”
 Thời gian: Ngày 18/4/2019
 Kết quả cụ thể như sau: Tổng số sách, vở thu được: 1150 cuốn.
. Sách giáo khoa: 300 cuốn
• Sách bài tập: 150 cuốn.
• Sách truyện thiếu nhi: 300 cuốn.
• Sách tham khảo:200 cuốn.
• Vở trắng: 200 cuốn vở.
• Áo trắng: 50 cái.

* Ưu điểm:
– Các em học sinh tham gia nhiệt tình, tự giác.
– Các loại sách thu được đa số đều được bao bọc cẩn thận, đầy đủ các khối lớp.
* Nhược điểm:
– Vì sách đã qua sữ dụng nên nhiều sách còn bị viết bậy, bị nhàu.
– Một số học sinh không có ý thức tham gia quyên góp sách.
b. Ngày hội đọc sách:
– Đa số các em học sinh đến thư viện tham gia rất nhiệt tình, năng nổ.
– Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra thì các em tích cực tham gia
đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào các giờ ra chơi, ngoài giờ học
– Các em đến thư viện ngoài việc đọc sách Kim đồng, báo, các em còn tham gia đọc, nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách về Bác Hồ…

. * Ưu điểm:
– Các em tham gia đọc hăng say, một số em con biết tìm các loại sách tham khảo để đọc, làm bài tập như em: Nguyễn Trang Trung Tín, lớp 9a12.
– Số lượng các em tham gia tương đối đông.
– Các em có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.
* Nhược điểm:
– Một số em khi tham gia đọc còn nói chuyện riêng.
– Đa số các em chỉ thích đọc truyện thiếu nhi, báo tạp chí.
c. Thi kể chuyện Bác Hồ
– Thời gian: Ngày 12 và 13 tháng 4 năm 2019.
– Địa điểm: Thư viện trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.
 Thành phần: Đại diện học sinh các lớp khối 6, 7, 8.

– Trao giải:
+ Giải nhất khối 6: Em Trần Uyên Nhi, Lớp 6 a12.
+ Giải nhất khối 7: Em Lê Xuân Khoa, Lớp 7a6.
+ Giải nhất khối 8: Em Hoàng Xuân Hường, Lớp 8a9.
Người làm báo cáo Hiệu trưởng

Nguyễn Minh Tuyến Nguyễn Trung Toàn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *