DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

Công khai tài chính đầu năm 2017-2018

Công khai kết quả học kì I 2017-2018

Ba công khai đầu năm THCS Nguyễn Văn Trỗi 2017-2018

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Đại số 8

Giáo viênthhungloc 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Hình học 7

Giáo viênthhungloc 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay